/

Webinar - Eleftheria Batsou

Z pewnoci kady przyzna, e nic bardziej nie wkurza jak to gdy, spdzasz n-t godzin nad ksikami a na sprawdzianie i tak jedynka... Nie inaczej jest w dorosym yciu ? ale oczywicie ? TAK NIE MUSI BY! O tym, jak zbudowa nawyki i opanowa sztuk rozsdnego zarzdzania czasem wyjani wam Eleftheria!

Film dostpny rwnie na fanpagu HackWeek - Zdalnego Festiwalu Technologii wsporganizowanego przez nas i HackClub.